Dragon AŁT-01

Pomyślnie zakończyliśmy kolejne badania zasięgowe Aparatowni Troposferycznej AŁT-01 produkcji ZDZ Kraków, testy obejmowały szereg  najnowszych technologii wizowania i automatycznej konfiguracji systemu . Wykorzystano technologię “zero config” ruterów. 

Testy przeprowadzono w utrudnionych warunkach pogodowych  aby sprawdzić automatyczną korekcję konta rozproszenia i jej wpływ na przepływności systemu.

Za nami kolejne wymagające testy , wdrażamy kolejne usługi i testujemy w warunkach poligonowych. “Jesteśmy szczególnie zadowoleni z potwierdzenia parametrów predykcji kanału realizowanego za pomocą oprogramowania DRAGON- NLOS”

Wyniki są bardzo obiecujące co do możliwości zasięgowych  stacji w relacjach 150-250 km i przepływnościach do 30MB/s.