Pomiary impulsowe
Linia typu TEM PDF 

Linia typu TEM służy do wytworzenia określonego pola elektrycznego w przestrzeni wewnątrz linii w zakresie częstotliwości pracy linii TEM. Linia typu TEM może służyć do  prawidłowej kalibracji układu pomiarowego jak również do narażeń elektromagnetycznych układów elektronicznych lub próbek biologicznych. Linie mogą być wykonane w wersjach otwartych i zamkniętych. Rozkład pola E i H obrazuje Rys.1

*istnieje możliwość wykonania linii na wyższe natężenia pola E


Rys 1. Rozkład pola E i H w linii typu TEM


Rys 2. Linia TEM-1000 w wersji otwartej

 

Proponowany zestaw pomiarowy w zakresie do 1 GHz dla pomiarów w wolnej przestrzeni.

1. Sonda pomiarowa D-DOT D-1G 1 szt.

2. Sumator SUM- 3.5G 1 szt.

3. Zestaw tłumików 1/3/6/10/30 dB 1 szt.

4. Link optyczny OML-6G 1 szt.

Układ kalibracyjny oparty na linii TEM

Rys 3. Przykładowy układ kalibracyjny do pomiaru pola E za pomocą sond D-dot typu D-xG.


Zasadniczym elementem jest dokonanie właściwej oceny współczynnika korekcji układu pomiarowego na którego wpływa:

- Charakterystyka pasma sondy D-xG, DG-xG,

- Charakterystyka S21 Sumatora SUM-3.5G,

- Charakterystyka tłumienia Tłumika 1/3/6/10/30 dB,

- Charakterystyka wzmocnienia linku optycznego OML-6G,

- Charakterystyka tłumienia przewodu Typu RG,

Dokonanie pomiaru w układzie kalibracyjnym przy użyciu komór typu TEM pozwala zachować dokładność pomiarową w zakresie 0.5 dB. Realizacja pomiarów uwzględniając tylko współczynnik sondy D-xG lub DB-xG powoduje, że wprowadzamy do układu pomiarowego błąd wynikający z charakterystyk elementów pośredniczących wahający się od 3.5 do 7.5 dB z którym należy się liczyć podczas oceny wyników końcowych. Ważnym elementem jest również długość i jakość ekranowania przewodów typu RG. Należy dobierać przewody o małej stratności, dobrym dopasowaniu impedancyjnym i dużej skuteczności ekranowania.

 

Copyright 2017 by Wavecube.pl All rights reserved