Pomiary impulsowe
Mikrofalowy szerokopasmowy link optyczny PDF 

Celem Mikrofalowego Linku Optycznego jest przeniesienie sygnału mikrofalowego poprzez światłowód na bardzo dużą odległość z jednoczesną izolacją gawalniczą. W przypadku pomiarów sygnałów o dużym natężeniu pola magnetycznego (H) i elektrycznego (H) zachodzi potrzeba odseparowania np. oscyloskopu od sondy D-DOT lub B-DOT która dokonuje pomiarów w przestrzeni o dużym natężeniu pola E lub B. Urządzenia typu oscyloskopy lub inne mierniki mogą zostać uszkodzone lub zakłócone od dużych przyrostów natężeń pól E lub H.

Rys 1. Przykładowy schemat pomiarowy.

Nadajnik i odbiornik mikrofalowy UWB (Ultra Wide Bandwith) ultra szerokopasmowy przenoszą pasmo do 6 GHz. Zastosowanie nadajnika i odbiornika umożliwia odseparowania galwaniczne układu pomiarowego od oscyloskopu i zapobiega niepożądanym fluktuacją sygnału pomiarowego. Nadajnik i odbiornik posiadają niezależne zasilanie.

Do każdego zestawu jest możliwość implementacji dodatkowego LNA (Low Noise Amplifers) do zapytania ofertowego należy dołączyć opis OML-xxG-LNA


Rys 2 Nadajnik i Odbiornik Linku Optycznego


Rys  3. Nadajnik i Odbiornik Linku Optycznego odpowiednio rzut od strony złącza w.cz i FC/PC

 

Copyright 2017 by Wavecube.pl All rights reserved