Pomiary impulsowe
Sumator szerokopasmowy (Balun) - SUM 3.5 G PDF 

Sumator szerokopasmowy umożliwia sumowanie sygnałów różnicowych otrzymywanych z sond typu D-xG i B-xG które odbierają sygnał z przestrzeni otwartej. Amplituda i faza sumatora jest idealnie skalibrowana co pozwala na zsumowanie sygnałów pomiarowych i odseparowanie z większym zyskiem od szumów otoczenia. Urządzenie nie wymaga zasilania, jest doskonale odseparowane od otoczenia. Wyjścia i wejścia są dopasowane do impedancji 50.

Rys  1. Przykładowe zastosowanie Sumatora SUM-3.5G

 

Rys 2. Przykładowe zastosowanie Sumatora SUM-3.5G w połączeniu z Sondą D-dot typu D-3G


Rys 3. Przykładowe zastosowanie Sumatora SUM-3.5G w połączeniu z Sondą D-dot typu B-3G

 

Copyright 2017 by Wavecube.pl All rights reserved