WAVECUBE

Formowanie impulsów HPM – pomiary w liniach impulsowych za pomocą HVDC i HVC

Badania nowych typów iskierników ciśnieniowych  doprowadziły do uzyskania rewelacyjnych parametrów linii transmisyjnych w nowych generatorach impulsowych HPM. Najnowsze badania pozwoliły uzyskać stromości czoła impulsu na poziomie mniejszym niż 5 ns  już przy minimalnych napięciach ładowania i impedancji obciążenia 50÷70 Ω.