WAVECUBE

Sondy HVDC

Sondy szerokopasmowe typu HVDC (High Voltage Dot Cable) służą do pomiaru wysokiego napięcia i prądu w liniach impulsowych w zakresie częstotliwości do 300 MHz. Sondy posiadają odpowiednią izolację elektryczną do pomiarów napięć w szczycie do 300 kV  i prądów impulsowych do 250kA. Izolację strefy chronionej zapewnia systemem optolinków OML-xG które z powodzeniem przenoszą pasmo do 6 GHz na odległości do 10 km. Ze względu na bardzo małą pojemność sond D-Dot i B-Dot układ pomiarowy nie obciąża linii pomiarowej. Pomiar prądu i napięcia dokonywany jest w tej samej fazie. 

Typ
HVDC-200
HVDC-300
Częstotliwość
1MHz do 300MHz
Dopasowanie OML (S11)
<18dB
Max wartość napięcia impulsowego Vpp
200 kV
300 kV
Max wartość prądu impulsowego Ipp
250kA
Złącza pomiarowe 
M5, SMA (f)
Impedancja złącz
50W
Złącza optyczne
FC-PC

Tabela.1 Typy Sond HVDC

Rys 1. Przykładowe zastosowanie sond HVDC

Rys 2. Zdjęcia HVDC-300