WAVECUBE

Dzielniki wysokonapięciowe HVRC

      Dzielniki HVRC służą do pomiarów wysokich napięć z zakresu częstotliwości DC do 15 MHz. Dzielniki są ważnym elementem wysokonapięciowych systemów pobierczo pomiarowych. Wszystkie dzielniki serii HVRC są dzielnikami typu RC dodatkowo zabezpieczone olejem transformatorowym lub SF6. Stała czasowa RxCx została tak dobrana aby stałość przekładni mieściła się w zakresie poniżej 1% błędu pomiarowego.

Typ

HVRC-150

HVRC-300

HVRC-350

Częstotliwość pracy

DC-15MHz

Dokładność kalibracji

1%

Max wartość napięcia DC

200 kV

300 kV

350kV

Max wartość napięcia impulsowego

300 kV

450 kV

500kV

Pojemność aproksymowana po stronie HV

~18pF

~22pF

~26pF

Złącza pomiarowe HV  / GND

M5

Impedancja pomiarowa

1MW

Złącze wyjściowe

BNC

Stopień podziału

10 000:1

Długość kabla pomiarowego

6m lub inna wg specyfikacji

Wysokość (wraz z regulacją)

906 mm +/-10mm

Średnica podstawy

400mm

Średnica przyłącza pomiarowego

240mm

Temperatura pracy

³ +5° C

Dzielnik impulsowy ver3-1

Rys 1. Wymiary geometryczne dzielnika HVRC

Rys 2. Widok części niskonapięciowej dzielnika DVRC-xxx