WAVECUBE

Sumator szerokopasmowy (Balun)- SUM-xxG

Sumator szerokopasmowy umożliwia sumowanie sygnałów różnicowych otrzymywanych z sond typu D-xG  i B-xG które odbierają sygnał z przestrzeni otwartej. Amplituda i faza sumatora jest idealnie skalibrowana co pozwala na zsumowanie sygnałów pomiarowych i odseparowanie z większym zyskiem od szumów otoczenia. Urządzenie nie wymaga zasilania, jest doskonale odseparowane od otoczenia. Wyjścia i wejścia są dopasowane do impedancji 50W. Ważnym aspektem podczas pomiarów impulsowych pola elektrycznego lub magnetycznego jest znajomość charakterystyki przenoszenia S21 i S31. Ma ona decydujące znaczenie w dokładności mierzonego pola EM. Użytkownik otrzymuje dla każdego egzemplarza zestaw charakterystyk przejściowych które powinien uwzględniać w swoich pomiarach laboratoryjnych.

Rys 1. Schemat podglądowy sumatora typu Balun (Balanced to Unbalanced Transformer

Rys 2. Idea pracy sumatora – Balun (Balanced to Unbalanced Transformerformer)

Typ

SUM 3G

SUM 6G

SUM 12G

Częstotliwość pracy

500kHz¸3 GHz

500kHz¸6 GHz

10MHz¸12GHz

Nierównomierność amplitudy [dB]

+/- 0.25 (0.15 typ)

+/- 1 (0.5 typ)

+/- 1.5 (0.75 typ)

Nierównomierność fazy max  [°]

+/- 2.5 (1.5 typ)

+/- 5 (2 typ)

+/- 6 (5 typ)

Straty przejściowe max [dB]

7

8

6

Tłumienie sygnału wspólnego min [dB]

35

 17

 18

Punkt 1 dB kompresji [dBm]

37

37

37

Impedancja [W]

50

50

50

Dopasowanie wejściowe [dB]

<14

<10

<10

Dopasowanie wyjściowe [dB]

<14

<10

<10

Czas narastania/opadania impulsu (90%/10%) ps

< 22

< 22

< 22

Złącza

SMA-F(M)

SMA-F(M)

SMA-F(M)

Rys 3. Tabela parametrów elektrycznych typów sumatorów- Baluns

Rys 4. Charakterystyka (typowa) przejściowa S21 i S31 sumatora SUM-6G

Rys 5. Charakterystyka (typowa) dopasowania  S11, S22, S33 sumatora SUM-6G.

Rys 6. Idea pracy sumatora – Balun (Balanced to Unbalanced Transformerformer)

 Rys 7. Przykładowe zastosowanie Sumatora SUM-3G w połączeniu z Sondą D-dot typu D-3G

 Rys 8. Przykładowe zastosowanie Sumatora SUM-3G w połączeniu z Sondą D-dot typu B-3G